Umowa – czy warto zawierać ją skanem?

Zawieranie umowy skanem

Podpisywanie umów odręcznie i odsyłanie ich skanów stanowi powszechną praktykę. Tylko czy można ją nazwać w pełni bezpieczną? Czy zeskanowana umowa jest dla wszystkich wiarygodna? Okazuje się, że integralność takiego dokumentu, czyli jego niezmieniona forma po podpisaniu, może być bardzo łatwo naruszona. To rodzi problemy z udowodnieniem zawarcia kontraktu w danej postaci przed sądem. Z czego to wynika? Dlaczego przed zawarciem skanowanej umowy warto zastanowić się dwa razy?