Pergamin Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Projekt PMT zostanie zrealizowany w latach 2023-2024.

 

Celem projektu jest ekspansja na rynek zagraniczny.

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Pergamin Sp. z o.o. na rynku Stanów Zjednoczonych.

 

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN