Skróć proces przygotowywania umów i podpisywania aneksów w biurze rachunkowym

Zautomatyzuj zawieranie umów o obsługę księgową z nowymi klientami oraz aneksowanie umów bieżących. Z platformą do zawierania umów online poprawisz jakość i tempo pracy w biurze księgowym.

Pergamin: Shorten your process of drafting contracts and signing annexes in the accounting office​

Ogranicz do minimum powtarzalne czynności
w biurze rachunkowym

Celem każdego biura księgowego jest przyspieszenie pracy i zwiększenie efektywności kosztowej. W rezultacie zyskuje klient biura, ponieważ proces zostaje dostosowany do jego preferencji. Platforma skracająca czas
od ustaleń do podpisu dokumentów pozwoli łatwiej przygotować umowę, zachować porządek w dokumentach
i zaoszczędzić czas. Można przeznaczyć go na wykonywanie innych obowiązków niż kompletowanie, kontrolowanie procesu dokumentowego oraz mozolne poszukiwanie dokumentów. 

Korzystaj z funkcji, które przyspieszają każdy etap pracy z umowami

Przygotuj dokumentację nawet 90% szybciej

Szybko twórz nowe umowy i aneksy na bazie szablonów. Klienci pochodzący z różnych miast, sezonowość aneksów, zmiany stawek wynikające ze zmian prawa i zróżnicowane warunki nie będą przeszkodą w codziennej pracy. Umowy nie spowolnią działań zespołu, który skupi się na kluczowym zadaniu, czyli obsłudze klienta B2B i B2C.

Zwiększaj wydajność pracowników biura rachunkowego

Masowo twórz, wysyłaj i pobieraj aneksy za pomocą Pergaminu. Oszczędzisz czas i zasoby pracowników, a także obniżysz koszty wynikające z rezygnacji z kurierów i poczty.

Zachowuj porządek w dokumentach

Rezygnacja z obsługi skanowanych dokumentów eliminuje problem związany z przechowywaniem papierowej dokumentacji
w segregatorach i szafkach. Łatwo odszukuj aktualne umowy z klientem, aby mieć pewność, że współpracujesz w oparciu o aneksowaną umowę.

Oszczędzaj czas i podpisuj umowy elektronicznie

Podpisuj umowy dowolnym, wygodnym podpisem kwalifikowanym (Asseco SimplySign, mSzafir)lub podpisem SMS.

Zwiększaj zadowolenie klientów

Podpisywanie aneksów wiąże się z trudnościami takimi jak wybór odpowiedniego terminu spotkania. Wszystkie błędy i pomyłki wpływają na wydłużenie procesu oraz spadek satysfakcji klienta. Z platformą skracającą czas do podpisu umowy współpraca
z klientem przebiega płynnie i zwiększa konkurencyjność biura rachunkowego.

Chcesz skrócić czas od ustaleń biznesowych
do podpisu umowy w innych branżach lub procesach?

Uzyskuj szybciej
przychód z programem
do tworzenia umów

Pokażemy Ci, jak tworzyć smart umowy
i usprawnić pracę z dokumentami w Twojej firmie.