Zmiany w Pergaminie! Tworzenie umów i zarządzanie dokumentami jeszcze efektywniejsze

Twórz umowy online jeszcze efektywniej! Najnowsze zmiany w Pergaminie

Z początkiem lata startujemy z pakietem zmian w naszym systemie, które usprawniają dotychczasowe rozwiązania i odpowiadają na potrzeby klientów Pergaminu. Wyczekiwane funkcje w najświeższej aktualizacji Pergaminu pozwolą między innymi podpisać umowę za pomocą podpisu hybrydowego, zwiększą przejrzystość w ustalaniu kolejności akceptacji umowy przez zaproszone strony, a także ułatwią masowe przypisywanie akcji dokumentów. W skrócie — zwiększają komfort korzystania z naszej platformy.