Pokolenie Z a cyfryzacja procesów HR-owych i biznesowych w miejscu pracy

Według Światowego Forum Ekonomicznego do 2025 roku przedstawiciele generacji Z będą stanowić ponad jedną czwartą siły roboczej. Są więc grupą pracowników, z której wymaganiami już teraz należy się liczyć. A konkurencja na rynku pracy nie śpi – według danych z raportu opracowanego przez Hays Polska rok 2024 nie będzie łatwy dla pracodawców pod kątem pozyskania i zatrzymania w firmach najlepszych specjalistów. Jak firmy powinny dostosować się do zmieniających się realiów na rynku pracy, by przyciągnąć do siebie naprawdę wartościowych pracowników pokolenia Z? Jak usprawnić procesy rekrutacyjne i biznesowe, żeby sprostać oczekiwaniom zetek?