« Back to Glossary Index

Administrator – administratorem w Pergaminie jest osoba, która założyła Organizację oraz/lub Zespół wewnątrz organizacji. Administrator jest jedynym Członkiem zespołu, który może nadawać lub odbierać uprawnienia pozostałym Członkom zespołu oraz zapraszać do współpracy w jego ramach. W obrębie Organizacji lub Zespołu w Pergaminie istnieje możliwość dodawania współadministratorów.

« Wróć do słownika