« Back to Glossary Index

Akcja masowa – w Pergaminie możliwość podglądu, pobrania, podpisania, archiwizacji, usunięcia dokumentu lub przypisania i odebrania roli managera dokumentu. Masowo możliwe jest wykonanie danej akcji jednorazowo dla 200 dokumentów. W przypadku podpisywania dokumentów limit zależny jest od rodzaju podpisu, tj. 200 dokumentów dla podpisu SMS/podpisu prostego, 25 przy podpisie Asseco SimplySign, 20 przy podpisie mSzafir.

« Wróć do słownika