« Back to Glossary Index

Blok językowy – narzędzie służące do tłumaczenia zapisów słownych kwot. Jeśli chcemy, by dana kwota była przetłumaczona na język angielski lub niemiecki, wstawiamy zmienną do takiego bloku w Kreatorze Szablonów.

« Wróć do słownika