« Back to Glossary Index

Dostawca usług zaufania – usługi zaufania to usługi elektroniczne umożliwiające korzystanie z podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu i certyfikatów. Ich podstawą jest unijne rozporządzenie eIDAS z dnia 23 lipca 2016 roku, które standaryzuje transakcje elektroniczne w krajach Unii Europejskiej. Dzięki korzystaniu z usług zaufania wiele czynności, np. zawieranie umów, potwierdzanie tożsamości, może odbywać się online zgodnie z prawem. Dostawcy usług zaufania  weryfikują między innymi dane osobowe wnioskującego o wydanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Działalność dostawców usług zaufania w Polsce kontroluje Ministerstwo Cyfryzacji i Narodowe Centrum Certyfikacji.

« Wróć do słownika