« Back to Glossary Index

Elektroniczny podpis – podpis elektroniczny jest formą podpisu, która nie wymaga papierowej wersji dokumentu. Można nim potwierdzać i akceptować treść umowy, składać oświadczenie woli, oznaczyć autorstwo. Dzięki podpisowi elektronicznemu nie musisz osobiście potwierdzać swojej tożsamości, co stanowi duże ułatwienie i pozwala zaoszczędzić czas. Podpiszesz nim dokumenty w obiegu biznesowym, administracyjnym, a w efekcie usprawnisz swoje działania i zoptymalizujesz koszty. Zgodnie z prawem europejskim podpis oznacza dane w postaci elektronicznej, dołączone albo logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, użyte przez podpisującego jako podpis. Podpisem elektronicznym nie jest skan odręcznego podpisu ani jego kserokopia. Dowiedz się wszystkiego o podpisie elektronicznym z e-booka „Podpis elektroniczny w Twojej firmie. Jakie umowy podpiszesz online?”.

« Wróć do słownika