« Back to Glossary Index

Finalizacja umowy – w systemie Pergaminu podpisanie dokumentu przez wszystkie strony i wydanie certyfikatu.

« Wróć do słownika