« Back to Glossary Index

Machine learning  – obszar sztucznej inteligencji (AI) poświęcony algorytmom, które uczą się dzięki doświadczeniu i pracy z danymi. Mogą być to dane zaczerpnięte z umów w formacie JSON.

« Wróć do słownika