« Back to Glossary Index

SaaS (ang. Software as a Service) – jedna z funkcji chmury obliczeniowej, która polega na przetwarzaniu oprogramowania (np. takiego jak Pergamin). Dzięki takiej możliwości użytkownik chmury ma możliwość tworzenia, edytowania, przechowywania i podpisywania umowy bezpiecznie, bez konieczności instalacji aplikacji zajmującej miejsce na dysku.

« Wróć do słownika