« Back to Glossary Index

SLA (ang. service-level agreement) – umowa dotycząca jakości usług informatycznych, obejmująca utrzymanie i systematyczne podnoszenie ustalonego między usługodawcą a usługobiorcą poziomu jakości usług.

« Wróć do słownika