« Back to Glossary Index

Status dokumentu – w Pergaminie istnieją takie statusy dokumentów jak: roboczy, zaproszenia wysłane, w trakcie akceptacji, w trakcie podpisu, odrzucony, podpisany. Po statusie dokumentów można filtrować je w Moich dokumentach i Archiwum. Dzielą się też na statusy danego dokumentu oraz statusy widoczne dla konkretnego użytkownika, który jest uczestnikiem dokumentu (m.in. utworzył dany dokument albo został do niego zaproszony do podpisu).

« Wróć do słownika