« Back to Glossary Index

Warunek blokowy  –  treść oraz zmienne ujęte w blok, występujące w dokumencie po spełnieniu określonego warunku, takiego jak zaznaczenie suwaka czy wybór określonej zakładki. Przykładem może tu być uzupełnienie umowy o dzieło zapisami dotyczącymi praw autorskich, po zaznaczeniu suwaka przy odpowiednim paragrafie.

« Wróć do słownika