Weryfikacja podpisu kwalifikowanego – jak ją przeprowadzić?

Weryfikacja podpisu kwalifikowanego to bardzo ważna czynność, która pozwala sprawdzić, czy umowa została podpisana przez właściwą osobę. Poza tym rozwiewa wątpliwości dotyczące aktualności wykorzystanego podpisu kwalifikowanego. Jak przeprowadzić taką weryfikację? Szczegółowe instrukcje znajdziesz w dalszej części artykułu!
Jak przeprowadzić weryfikację podpisu kwalifikowanego?

Spis treści:

Artykuł w skrócie:

 • weryfikacja podpisu kwalifikowanego przydaje się, aby potwierdzić tożsamość osoby korzystającej z tego rozwiązania,
 • sprawdzanie autentyczności podpisu kwalifikowanego wskazuje również ważność certyfikatu,
 • weryfikację podpisu kwalifikowanego można przeprowadzić za pomocą programu Adobe Acrobat Reader DC,
 • badanie autentyczności i ważności podpisu wykonuje się w panelu podpisu.

Zobacz, jak możesz sprawdzić autentyczność podpisu online!

Jak zweryfikować podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany umożliwia podpisywanie umów online, a także w postaci plików PDF. Ma więc uniwersalny charakter –można go wykorzystać zarówno do załatwiania spraw urzędowych, jak i wszelkich innych związanych z prowadzeniem biznesu, jest bowiem tożsamy z podpisem własnoręcznym. Jak go jednak zweryfikować? Można to zrobić na dwa sposoby. W obydwu będziemy bazować na oprogramowaniu Adobe Acrobat Reader DC.

Podpis kwalifikowany bez postaci graficznej

Podpis kwalifikowany może być widoczny na dokumencie (w postaci elementu graficznego), ale może być go również pozbawiony. Ta druga forma jest bardzo popularna i stosowana w wielu narzędziach, np. w Pergaminie.

Żeby sprawdzić podpis kwalifikowany bez postaci graficznej w dokumencie, należy:

 1. Otworzyć pobrany dokument PDF w programie Adobe Acrobat Reader DC.
 2. Przejść do zakładki Podpis, dostępnej w lewym sidebarze programu. Dostęp do niej możliwy jest również z poziomu dodatkowego powiadomienia w dokumencie – widocznego w jego górnej części.
 3. Przejść do sekcji „Szczegóły podpisu” i ją rozwinąć.
 4. Kliknąć opcję „Szczegóły zatwierdzania…”.
 5. W nowym oknie dostępne są informacje na temat tego, kto podpisał dokument oraz z jakiego certyfikatu podpis kwalifikowanego korzystał.

Przekonaj się, czym różni się profil zaufany od podpisu elektronicznego!

Podpis kwalifikowany widoczny w postaci graficznej

Trochę inaczej kwestia wygląda w przypadku stosowania dodatkowego, graficznego podpisu. Tzw. faksymile są widoczne w umowie w postaci zbliżonej do odręcznego podpisu. Element ten poprawia odbiór dokumentu jako tego, który został faktycznie podpisany przez właściwą osobę. Jest to również sposób na szybsze zweryfikowanie podpisu kwalifikowanego. 

Co zrobić, żeby zweryfikować podpis kwalifikowany widoczny w dokumencie w postaci graficznej?

 1. Otworzyć dokument, np. umowę, w postaci pliku PDF w programie Adobe Acrobat Reader DC.
 2. Odnaleźć w dokumencie graficzny podpis.
 3. Kliknąć na faksymile.
 4. Po kliknięciu pojawi się dodatkowe okno, w którym znajdują się informacje: imię i nazwisko osoby podpisującej dokument, stwierdzenie ważności podpisu, a także dodatkowe opcje.
 5. Wybrać opcję „Właściwości podpisu”.
 6. W nowym oknie widoczne są dane na temat ważności podpisu kwalifikowanego, kiedy i kto go założył. Wybrać opcję „Pokaż certyfikat autora podpisu…”.
 7. W kolejnym oknie dostępne są dane na temat certyfikatu podpisu kwalifikowanego, z którego korzystała osoba podpisująca umowę.

Podpis kwalifikowany XAdES, PAdES, CAdES – co je różni?

Dlaczego warto weryfikować podpis kwalifikowany?

Jak wspomnieliśmy wyżej, podpis kwalifikowany jest tożsamy z podpisem własnoręcznym. Jego stosowanie staje się coraz powszechniejsze, chociażby z uwagi na ograniczanie zużycia papieru (paperless), a także szybsze zawieranie umów. Weryfikacja podpisu kwalifikowanego daje 100% pewności względem tożsamości osoby podpisującej, jak i stanu samego dokumentu.

Weryfikacja podpisu kwalifikowanego pozwala na uzyskanie informacji związanych z:

 • wykorzystaniem prawidłowego podpisu kwalifikowanego,
 • tożsamością osoby wykorzystującej podpis kwalifikowany,
 • ważnością certyfikatu podpisu,
 • integralnością dokumentu (gwarantującą, że nie wprowadzono żadnych zmian w dokumencie po jego podpisaniu).

Jak będzie rozwijać się podpis kwalifikowany? Sprawdź w wywiadzie z Eweliną Chudy, Kierownikiem Zespołu Zarządzania Produktami w Asseco Data Systems.

Podsumowanie

Weryfikację podpisu kwalifikowanego można przeprowadzić w prosty sposób. Wystarczy skorzystanie z oprogramowania, które pokazuje więcej informacji o dokumencie PDF niż same jego odczytywanie. Wtedy można skontrolować autentyczność podpisu kwalifikowanego i mieć pewność, kto z niego skorzystał do podpisania ważnej umowy w przedsiębiorstwie.

Share this article

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Powiązane artykuły:

Pokolenie Z a cyfryzacja procesów HR-owych i biznesowych w miejscu pracy
Według Światowego Forum Ekonomicznego do 2025 roku przedstawiciele generacji Z będą stanowić ponad jedną...
Nowości w Pergaminie! Masowe zapraszanie do zespołu i kontrola poziomu uprawnień nowych członków
Wraz z dzisiejszą aktualizacją wprowadziliśmy do naszego systemu możliwość masowego zapraszania nowych...
Case study: Błyskawiczne aneksowanie umów z pakietem startowym „0” dla nowych pracowników 
Firma BPiON świadczy nowoczesne usługi w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego i księgowego w całej...

Masz pytania?