39 dokumentów HR, które podpiszesz elektronicznie

Pobierz listę najczęściej wykorzystywanych dokumentów HR, które podpiszesz podpisem elektronicznym zgodnie z prawem. Przewodnik dla managerów i dyrektorów HR w dużych firmach został przygotowany we współpracy z działem prawnym Pergaminu i Federacją Przedsiębiorców Polskich.

Aby umożliwić nam przekazywania Ci dodatkowych informacji, możesz wyrazić poniższe zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili możesz ją wycofać.

Share this article

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Masz pytania?

Skontaktuj sie z nami!

Czytaj przewodnik dla specjalistów i managerów HR

Zapoznaj się z praktyczną listą dokumentów HR-owych, które podpiszesz online. Zacznij automatyzować pracę z umowami
i realizować cele HR-owe z wykorzystaniem technologii.

Czego dowiesz się z „39 dokumentów HR, które podpiszesz elektronicznie”?

✅ Które z dokumentów można podpisać podpisem kwalifikowanym, a które zwykłym podpisem online?

✅ Jakie podstawy prawne pozwalają na zawarcie umowy
o pracę podpisem hybrydowym?

✅ Czym różnią się od siebie różne rodzaje podpisów elektronicznych?

HR bez papieru to HR nowoczesny, bezpieczny
i wygodny dla wszystkich

Nie we wszystkich sytuacjach wymagane jest od pracownika, żeby posiadał podpis kwalifikowany, a często właśnie to powstrzymuje pracodawców od zawierania umów przez internet. Możliwości prawne, takie jak forma dokumentowa, pozwalają na zawarcie umów w pełni elektronicznie, bez podpisu kwalifikowanego dla pracownika.

Umowa o pracę może być podpisana online przez pracodawcę i pracownika - podpisem hybrydowym

W tym poradniku znajdziesz informacje o najczęściej zawieranych przez HR-y umowach. Publikacja została przygotowana z myślą o managerach i dyrektorach HR w dużych firmach, którzy chcą przyspieszyć pracę swoich zespołów i przyspieszyć proces tworzenia i podpisywania dokumentów i aneksów z pracownikami.

Aby umożliwić nam przekazywania Ci dodatkowych informacji, możesz wyrazić poniższe zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili możesz ją wycofać.

Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem podpisywać

umowy HR-owe elektronicznie