« Back to Glossary Index

Case study – opis współpracy usługodawcy (np. Pergaminu) pokazujący wdrożenie produktu lub usługi u klienta. Dzięki case study można zobaczyć kulisy pracy nad implementacją danego rozwiązania, poznać zastosowane metody i rezultaty. Czytaj case studies Pergaminu, żeby dowiedzieć się, jak pomogliśmy naszym klientom ułatwić pracę z umowami!

« Wróć do słownika