« Back to Glossary Index

Certyfikat podpisu – dołączona do dokumentu podpisanego online wizualna reprezentacja danych dotyczących czasu złożenia podpisu i wykorzystanych metod uwierzytelniania, opatrzona unikalnym kodem. Odgrywa kluczową rolę w podpisywaniu dokumentów online. W Pergaminie jest on generowany po zakończeniu prac nad umową. Zawiera informacje, które potwierdzają autentyczność złożonego podpisu online pod dokumentową formą umowy m.in imiona i nazwiska podpisujących, zweryfikowane adresy e-mail oraz numery telefonów, godzinę podpisania. Zostaje wygenerowany automatycznie, gdy strony umowy składają podpis online, używając kliknięcia w przycisk „Podpis”. Patrz: Pieczęć elektroniczna

« Wróć do słownika