« Back to Glossary Index

Pieczęć elektroniczna – patrz: E-pieczęć

« Wróć do słownika