« Back to Glossary Index

E-pieczęć – każdy dokument PDF pobrany z portalu Pergamin zawiera pieczęć elektroniczną.  Użytkownik otwierający plik wygenerowany w Pergaminie może łatwo sprawdzić, czy dokument jest opatrzony poprawną pieczęcią elektroniczną i czy dokument nie był modyfikowany od czasu jej przystawienia. Od momentu pobrania dokumentu użytkownicy mogą przetwarzać go w dowolny sposób np. przekazywać do akceptacji, konsultować, archiwizować jako poprzednie wersje dokumentu. Zawarta w każdym pobranym pliku PDF pieczęć elektroniczna zapewnia spójność i pochodzenie przetwarzanego dokumentu. Pieczęć elektroniczna razem z podpisem kwalifikowanym współgrają w systemie Pergaminu, a więc zanim kolejna osoba podpisze dokument swoim podpisem kwalifikowanym, będzie mieć pewność, że podpisywany dokument zawiera utworzoną przez nas pieczęć elektroniczną. Patrz: Bezpieczny podpis online

« Wróć do słownika