« Back to Glossary Index

Bezpieczny podpis online – cyfrowe dokumenty i podpisywanie dokumentu online odznaczają się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Wykorzystywanie podpisu online przez firmy daje większą pewność, że podpis złożyła właściwa osoba, niż w przypadku podpisu złożonego własnoręcznie. Zarówno SMS-owy podpis online, jak i elektroniczny podpis kwalifikowany są odpowiednio zabezpieczone, co oznacza, że można łatwo i wiarygodnie zweryfikować, kto podpisał dokument online. Kluczową rolę w podpisywaniu dokumentów cyfrowo odgrywa certyfikat podpisu. W Pergaminie jest on generowany po zakończeniu prac nad umową. Zawiera informacje, które potwierdzają autentyczność złożonego podpisu online: imiona i nazwiska podpisujących, zweryfikowane adresy e-mail, numery telefonów, dane urządzenia (dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego), adresy IP, datę oraz dokładną godzinę podpisania dokumentu. Jeszcze bardziej szczegółowa weryfikacja tożsamości jest domeną kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Tego typu podpis jest dokładnie regulowany przez przepisy prawa oraz bazuje na certyfikacie przypisanym do konkretnej osoby, wydawanym przez dostawców kwalifikowanych usług zaufania, czyli podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. Warto wspomnieć, że każdy dokument PDF pobrany z portalu Pergamin zawiera pieczęć elektroniczną, a ta gwarantuje pochodzenie i spójność dokumentu. Użytkownik otwierający plik wygenerowany w Pergaminie może łatwo sprawdzić, czy dokument jest opatrzony poprawną pieczęcią elektroniczną i czy dokument nie był modyfikowany od czasu jej przystawienia.

Patrz: Autentyczność podpisu online, Podpis kwalifikowany, Certyfikat podpisu

« Wróć do słownika