« Back to Glossary Index

Data-driven – oparty o dane. Określenie stosowane np. w przypadku dokumentów, które w przeciwieństwie do dokumentów w PDF-ie są traktowane jako zbiór danych do analizy. Podejście data-driven zakłada pracę na cyfrowych umowach i zarządzanie cyklem ich życia z wykorzystaniem narzędzi do automatyzacji. Praca z dokumentami data-driven oznacza zautomatyzowanie poszczególnych kroków pracy z umową za pomocą nowoczesnych technologii i jest dobrym punktem wyjścia do startu pracy z AI, sztuczną inteligencją. W przypadku programów takich jak Pergamin podejście data-driven jest możliwe dzięki przechowywaniu szablonów w formacie JSON, w których dane są ustrukturyzowane, dzięki czemu łatwo rozumieją je inne systemy. Patrz: Automatyzacja umów, JSON, Contract Lifecycle Management

« Wróć do słownika