« Back to Glossary Index

Identyfikacja tożsamości – kiedy dochodzi do zawierania umowy, mamy do czynienia z określaniem i potwierdzeniem tożsamości. Mówimy wówczas o identyfikacji i weryfikacji tożsamości. Pierwszym krokiem przed podpisaniem umowy lub innego dokumentu jest identyfikacja drugiej strony podpisującej umowę. Osoba, do której wysyłany jest dokument, powinna podać dane pozwalające na jednoznaczne określenie jej tożsamości: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Kolejny krok stanowi natomiast weryfikacja tożsamości, czyli sprawdzenie, czy dane podane do identyfikacji są właściwe. Zobacz też: Weryfikacja tożsamości

« Wróć do słownika