« Back to Glossary Index

Weryfikacja tożsamości – kolejny po identyfikacji tożsamości krok do jej potwierdzenia podczas podpisywania umowy. Weryfikacja tożsamości polega na sprawdzeniu, czy dane podane do identyfikacji są właściwe. To nadawca weryfikuje, czy osoba podpisująca dokument posługuje się danymi użytymi do uwierzytelnienia (np. ma dostęp do danej skrzynki e-mail czy numeru telefonu). Dzięki weryfikacji nadawca zyskuje pewność, że osoba składająca podpis na dokumencie jest tym, za kogo się podaje. O ile przy umowach papierowych podpisywanych na odległość weryfikacji dokonujemy przez adres doręczenia (lub ekspertyzę grafologiczną, jeśli umowa trafi do sądu), o tyle w przypadku umów podpisywanych elektronicznie mamy dodatkowe możliwości: weryfikacja za pomocą adresu e-mail, na podstawie numeru telefonu i kodu SMS, adresu IP i danych z komputera. W przypadku podpisu kwalifikowanego jest on dokładnie regulowany przez przepisy prawa oraz bazuje na certyfikacie przypisanym do konkretnej osoby. Certyfikat wydają dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, czyli podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. Dzięki spełnieniu wymogów stawianych przed tą formą podpisu jest on tożsamy z podpisem własnoręcznym i elektroniczną formą czynności prawnych. Pergamin posiada integrację z popularnymi podpisami kwalifikowanymi Asseco SimplySign oraz mSzafir. W przypadku podpisu kwalifikowanego krótkoterminowego możliwa jest weryfikacja tożsamości za pomocą banku. Zobacz więcej: Autentyczność podpisu, Identyfikacja tożsamości, Certyfikat podpisu, Podpis elektroniczny

« Wróć do słownika