Kwalifikowany podpis jednorazowy mSzafir
w Pergaminie

Zawierasz umowy online? Czemu nie skorzystasz
z większych możliwości! Zapraszaj pracowników
i kontrahentów do podpisywania umów certyfikatem kwalifikowanym mSzafir dostarczanym przez KIR. Podpisywanie umów, dla których prawo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, stało się jeszcze łatwiejsze!

Jak podpiszesz dokument online certyfikatem mSzafir?

Sprawniejsze zawieranie umów
z mobilnym podpisem kwalifikowanym mSzafir

Chcesz szybko podpisywać umowy z pracownikami, ale przepisy wymagają, aby umowa była zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności? 

Kup moduł Pergaminu z dostępem do kwalifikowanego podpisu jednorazowego mSzafir. Po aktywacji usługi podpisuj umowy z pracownikami i kontrahentami, którzy nie mają podpisów kwalifikowanych, ale muszą złożyć jednorazowo podpis np. na umowie o pracę. Certyfikat jednorazowy pozwala na podpisanie jednego pliku PDF i jest dostępny przez 15 minut. 

Optymalizuj czas i koszty działania
na dokumentach

Ponoś jedynie koszt zakupu jednorazowego podpisu kwalifikowanego mSzafir w Pergaminie, który wynosi nie więcej niż 15 zł netto za sztukę.

Błyskawiczne podpisuj umowy
z przeniesieniem własności intelektualnej.

Podpisuj dokumenty w pełni online bez instalowania i konfigurowania przez użytkownika dodatkowego oprogramowania oraz korzystania z kart i czytników.

Zastanawiasz się nad wdrożeniem rozwiązania?
Umów już teraz konsultację.

Wybierz termin rozmowy:Korzyści z podpisywania umów online mSzafirem

Skróć czas zawarcia umowy i skończ z ograniczeniami

Jeśli prawo tego wymaga, wszystkie strony umowy złożą teraz na dokumencie podpis kwalifikowany.

Zachowuj zgodność z wymogami prawa:

Korzystaj z wiążącej prawnie formy podpisu kwalifikowanego, który zawsze jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Usprawniaj procesy


Oszczędzaj na czasie pracy, wysyłce, drukowaniu i archiwizacji dokumentów.

Uzyskuj szybciej
przychód z programem
do tworzenia umów

Pokażemy Ci, jak tworzyć smart umowy
i usprawnić pracę z dokumentami w Twojej firmie.