Teraz skorzystasz w Pergaminie z podpisu kwalifikowanego Asseco SimplySign oraz pieczęci elektronicznej!

Do repertuaru rozwiązań oferowanych przez Pergamin dołączyło kolejne! Od teraz klienci Pergaminu podpiszą dokumenty nie tylko podpisem online, lecz także mobilnym kwalifikowanym podpisem Asseco SimplySign.
Teraz skorzystasz w Pergaminie z podpisu kwalifikowanego Asseco SimplySign oraz pieczęci elektronicznej!

Spis treści:

Może Cię zainteresować także ten artykuł: Możliwości, rozwój i przyszłość podpisu kwalifikowanego. Wywiad z Eweliną Chudy, Kierownikiem Zespołu Zarządzania Produktami w Asseco Data Systems

Co podpis kwalifikowany oznacza dla użytkowników Pergaminu?

Podpis kwalifikowany jest w europejskim prawie równy podpisowi odręcznemu oraz zgodny z wymogami rozporządzenia eIDAS. To sposób podpisywania dokumentów, który dokładnie regulują także przepisy polskiego prawa i który stosuje się wówczas, gdy wymaga ono zachowania formy pisemnej oświadczenia woli pod rygorem nieważności np. w przypadku dokumentów urzędowych. Podpis kwalifikowany gwarantuje pełną integralność treści dokumentu, dzięki czemu masz pewność, że nikt nie będzie integrował w zapisy, a podpis nie zostanie podrobiony. 

Dowiedz się, jak uzyskać podpis kwalifikowany Asseco SimplySign
i podpisywać nim umowy w Pergaminie.

O podpisie Asseco Simply Sign

Kwalifikowany podpis SimplySign przyda się każdej firmie, która chce usprawnić swoją komunikację z dostawcami, klientami albo administracją publiczną. Bez problemu można go użyć chociażby do podpisu umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło, umowy o przeniesienie praw autorskich, majątkowych, pełnomocnictw, umów leasingowych. To pierwszy w Polsce mobilny podpis elektroniczny niewymagający czytnika ani karty z certyfikatem. Umożliwia złożenie podpisu na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon czy tablet, a także na komputerze. 

Pieczęć elektroniczna jeszcze więcej funkcjonalności!

Na tym nie koniec: każdy dokument PDF pobrany z portalu Pergamin zawiera pieczęć elektroniczną, która gwarantuje pochodzenie i spójność dokumentu. Użytkownik otwierający plik wygenerowany w Pergaminie może łatwo sprawdzić, czy dokument jest opatrzony poprawną pieczęcią elektroniczną i czy nie był modyfikowany od czasu jej przystawienia. Funkcjonalność pozwalającą na taką weryfikację mają wszystkie popularne programy do otwierania dokumentów PDF. 
Od momentu pobrania dokumentu użytkownicy mogą przetwarzać go w dowolny sposób np. przekazywać do akceptacji, konsultować, archiwizować jako poprzednie wersje umowy.

Zawarta w każdym pobranym pliku PDF pieczęć elektroniczna gwarantuje spójność i pochodzenie przetwarzanego dokumentu, dzięki czemu  wzrasta bezpieczeństwo całego procesu i samego dokumentu. Co więcej, pieczęć elektroniczna razem z podpisem kwalifikowanym współgrają w naszym systemie, dlatego zanim kolejna osoba podpisze dokument swoim podpisem kwalifikowanym, będzie mieć pewność, że że podpisywany dokument zawiera utworzoną przez nas pieczęć elektroniczną, że jest ona poprawna, podobnie jak istniejące już podpisy.

Chcesz zautomatyzować swoją pracę z dokumentami? Pokażemy Ci, jak działa Pergamin. Umów się na prezentację!

Share this article

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Powiązane artykuły:

Pokolenie Z a cyfryzacja procesów HR-owych i biznesowych w miejscu pracy
Według Światowego Forum Ekonomicznego do 2025 roku przedstawiciele generacji Z będą stanowić ponad jedną...
Nowości w Pergaminie! Masowe zapraszanie do zespołu i kontrola poziomu uprawnień nowych członków
Wraz z dzisiejszą aktualizacją wprowadziliśmy do naszego systemu możliwość masowego zapraszania nowych...
Case study: Błyskawiczne aneksowanie umów z pakietem startowym „0” dla nowych pracowników 
Firma BPiON świadczy nowoczesne usługi w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego i księgowego w całej...

Masz pytania?