« Back to Glossary Index

Podpis SMS-em – to podpisanie umów w formie dokumentowej, która pozwala zawrzeć umowę w postaci: wiadomości e-mail, SMS-a, pliku tekstowego, pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, obrazu, dźwięku, zapisu audiowizualnego. Zgodnie z założeniami formy dokumentowej trzeba spełnić dwa warunki przesłanki, aby umowa podpisana SMS-em była legalna i prawnie wiążąca. Mowa o zachowaniu względów formalnych, czyli stworzeniu oświadczenia woli w postaci dokumentu, a także umożliwieniu ustalenia tożsamości osoby, która je składa. Patrz: Forma dokumentowa.

« Wróć do słownika