« Back to Glossary Index

Podpis zaawansowany – podpis elektroniczny, który spełnia następujące wymagania: jest jednoznacznie powiązany z osobą składającą podpis elektroniczny; pozwala na identyfikację osoby składającej podpis elektroniczny; jest tworzony z wykorzystaniem zasobów, które osoba składająca podpis elektroniczny może utrzymywać pod swoją wyłączną kontrolą; jest powiązany z danymi, do których się odnosi w taki sposób, że każda jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. Zaawansowany podpis elektroniczny może być weryfikowany za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego lub certyfikatu kwalifikowanego (wtedy nazywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Kwalifikowany podpis elektroniczny jest podpisem, którego moc prawna jest taka sama jak podpisu odręcznego. W ten sposób można podpisywać wszystkie dokumenty, dla których prawo przewiduje formę pisemną pod rygorem nieważności. Taki podpis może być wydany jedynie przez urząd certyfikacji znajdujący się na liście Narodowego Centrum Certyfikacji. Takie podpisy to np. SimplySign czy mSzafir.

« Wróć do słownika