« Back to Glossary Index

Profil zaufany – bezpłatna droga potwierdzania tożsamości obywatela w systemach podmiotów publicznych. Jeśli jakaś umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, to jej podpisanie profilem zaufanym nie wywoła żadnych skutków prawnych. Profil zaufany nie pozwala też na wartościową weryfikację osoby, od której otrzymaliśmy dokument. Możemy sprawdzić wyłącznie jej imię i nazwisko.

« Wróć do słownika