« Back to Glossary Index

Uczenie maszynowe – patrz: Machine learning

« Wróć do słownika