« Back to Glossary Index

Umowa o dzieło – umowa cywilnoprawna. Jest zawierana między wykonawcą dzieła a zamawiającym. Skupia się na uzyskaniu przez wykonawcę określonego efektu. Umowa o dzieło nie koncentruje się na powtarzalnej pracy i dąży do określonego w zapisach wyniku. Aspektem, który sprawia, że umowa o dzieło wyróżnia się na tle innych, jest odpowiedzialność za dostarczony efekt. W sytuacji gdy do zamawiającego trafia dzieło obarczone wadami, odpowiada za nie wykonawca. Czytaj więcej o umowie o dzieło.

« Wróć do słownika