« Back to Glossary Index

Umowa zlecenia – umową zlecenia mamy do czynienia w przypadku nawiązania stosunku cywilnoprawnego. Jest ona zawierana między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Przedmiot umowy zlecenia stanowi natomiast realizacja określonej czynności. Co prawda brzmi to w znacznym stopniu jak umowa o pracę, zachodzi jednak między nimi sporo rozbieżności. W tym punkcie uwidacznia się spora różnica w stosunku do umowy o dzieło. W treści nie ma więc mowy o pracodawcy i pracowniku. Co za tym idzie, nie powstaje tutaj stosunek zależności między stronami. Można więc stwierdzić, że strony w tym dokumencie występują jako podmioty o takich samych uprawnieniach. W jej przypadku liczy się efekt działań, a nie ich wykonywanie. Czytaj więcej o umowie zlecenia.

« Wróć do słownika