Umowa leasingu podpisana sms-em lub mailem

Podpisanie umowy leasingu SMS-em lub mailem – szykuje się rewolucja!

Spis treści

Możliwe, że już wkrótce nastąpi istna rewolucja w branży leasingowej. Jak donosi Puls Biznesu, w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące zmiany formy podpisywania takich umów. Docelową sytuacją jest taka, w której będzie można zawrzeć umowę leasingu na podstawie formy dokumentowej czynności prawnej. Co to oznacza?

Związek Polskiego Leasingu wskazuje, że 2020 r. nie był najlepszym dla branży leasingowej. Odnotowano zmianę dynamiki na poziomie -10,1%. Wpłynęła na to pandemia koronawirusa i podyktowane nią liczne obostrzenia. Przedsiębiorcy zarabiali mniej lub wcale, przez co spadło zainteresowanie taką formą finansowania samochodów, czy sprzętu IT. Mimo to sonduje się, że 2021 r. ma być o wiele lepszy pod tym względem. Mogłyby w tym pomóc zmiany, o których donosi Puls Biznesu.

Zmiana formy zawierania umów leasingu

Przywołana już redakcja powołuje się na informacje przekazane bezpośrednio z Ministerstwa Sprawiedliwości. Wynika z nich, że wewnątrz resortu prowadzone są prace w zakresie zmiany formy zawierania umów leasingu. Dotychczasowe umowy papierowe miałyby być zastąpione przez dokumentową formę czynności prawnych.

Forma dokumentowa umowy leasingu

Dotychczasowym królem leasingu jest papier. Wszystkie umowy, jak i aneksy do nich, muszą być sporządzane w takiej postaci. Chociaż chciałoby się pójść z duchem czasu, to nie można. Obligatoryjny jest bowiem art. 709 (2) Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, wszystkie umowy leasingu muszą być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zatem doniesienia o zmianie na formę dokumentową możemy potraktować w branży leasingowej jako rewolucję. Taką, która może przynieść wiele dobrego obydwu stronom, zawierającym takie umowy.

Jakie będą korzyści z formy dokumentowej umowy leasingu?

Zwróćmy uwagę na to, że standardowe procedury przy zawieraniu umowy leasingu mogą być czasochłonne. Wiąże się to nie tylko z rozpatrywaniem wielu aspektów udzielania takiego finansowania, ale samym przygotowaniem dokumentów. Ich prawidłowe formułowanie, drukowanie, zbieranie podpisów i obieg to czas liczony nie w minutach, ale godzinach, a nawet dniach.

Forma dokumentowa jest w stanie znacznie przyspieszyć taką procedurę. Co więcej, wprowadzi możliwość wygodniejszego zawierania umów leasingu. Nie potrzebny byłby już własnoręczny podpis stosu dokumentów. Wystarczyłby elektroniczny dokument, parafowany przez leasingobiorcę podpisem online. Jego weryfikacja odbywałaby się w taki sam sposób, jak ma to miejsce, np. w Pergaminie – na podstawie kodu wysłanego SMSem, mailem podpisującego, a także adresem IP urządzenia, z którego korzysta. To spowodowałoby spore przyspieszenie zawierania umowy leasingu, co w ten sposób jeszcze bardziej zwiększyłoby jej atrakcyjność.

Patrząc z perspektywy firm leasingowych, to forma dokumentowa byłaby sporym ułatwieniem. Przede wszystkim daje ona możliwość wkroczenia w coraz popularniejszą ideę paperless. Wyzbycie się papierowych dokumentów zminimalizowałoby koszty całego przedsięwzięcia. Ponadto istotnym czynnikiem byłaby optymalizacja procesu zawierania umów leasingu. Nie trzeba byłoby drukować umów, powtarzać tej operacji w przypadku wykrycia błędów, a także organizować ich własnoręcznego podpisania. Skrócenie czasu to szansa osiągania przez firmy leasingowe kolejnych celów biznesowych.

– Przed pandemią w Polsce podpisywanych było co roku ok. 300 tysięcy umów leasingu samochodów osobowych, ok. 55 tysięcy umów leasingu pojazdów ciężarowych i ok. 150 tysięcy umów leasingu maszyn i urządzeń – wylicza Łukasz Domański, prezes Carsmile, jeden z prekursorów digitalizacji usług leasingowych. – Gdyby przyjąć, że biurokracja związana z samym zawarciem pojedynczej umowy leasingu auta osobowego, bez późniejszych aneksów, kosztuje 200 zł netto, tylko w tym jednym segmencie rynku mamy już koszty przekraczające 60 milionów złotych rocznie nie licząc aneksów do umów – szacuje. Na wspominane 200 zł składa się koszt pracownika lub kuriera, który z papierową umową jedzie do klienta po podpis, koszt paliwa, a także druku oraz archiwizacji papierowych dokumentów. Do tego dochodzi kwestia ekologii.

Podsumowanie

Postęp technologiczny wymaga zmian, również pod kątem zawierania umów. Już od kilku lat możliwe jest ich podpisywanie za pomocą SMS, a nawet maila. Co prawda branża leasingowa jeszcze musi trzymać się umów papierowych, jednak napływają optymistyczne sygnały, że podejmowane są kroki w celu zmiany tej formy. W Pergaminie będziemy się bacznie przyglądać rozwojowi sytuacji. O zmianach powiadomimy w naszym newsletterze.

Wszak już teraz dzięki naszej platformie powstają nie tylko umowy o pracę, zlecenie, o dzieło, ale także inne. Umowa leasingu byłaby kolejnym dokumentem możliwym do zawarcia przez Pergamin.

Źródło:

Podziel się informacjami z innymi: