• PL
  • ENG
« Back to Glossary Index

API (ang. application programming interface) – interface programowania aplikacji, czyli zbiór reguł dokładnie opisujący, w jaki sposób programy komunikują się ze sobą. Służy do łączenia co najmniej dwóch aplikacji. Pozwala na wymianę danych między nimi oraz uzupełnianie brakujących, niezbędnych procesów. API Pergaminu jest przygotowane do obsłużenia procesu, w którym dane z systemu klienta są automatycznie zawarte w szablonie dokumentu w Pergaminie. Następnie generuje się gotowa wypełniona umowa, wysyłana do kontrahenta. Zobacz też: API Transakcyjne (T-API)

« Wróć do słownika