« Back to Glossary Index

Forma czynności prawnej  – polskie prawo dopuszcza swobodę czynności prawnych. Według niej możemy składać oświadczenia woli w różnych formach. Kodeks cywilny wyróżnia trzy formy czynności prawnych: pisemną, elektroniczną oraz dokumentową. Spośród nich duże znaczenie zyskała forma dokumentowa z powodu wygody złożenia oświadczenia woli, czyli zawarcia umowy. Czytaj więcej o rodzajach form czynności prawnych. Zobacz też: Forma dokumentowa, Forma elektroniczna, Forma pisemna.

« Wróć do słownika