« Back to Glossary Index

Kontrahent – to osoba fizyczną lub prawna, która jest stroną umowy. W Pergaminie możesz zapraszać kontrahentów do edycji, negocjacji i podpisywania umów online. Dane kontrahentów można uzupełnić w treści umowy lub dodać do bazy „Moi kontrahenci” w Pergaminie. Ich dane automatycznie pobierane są z bazy REGON po wpisaniu numeru NIP. Sprawdź, jak przekonać kontrahentów do zawierania umów online.

« Wróć do słownika