« Back to Glossary Index

Zarządzanie umowami online (ang. contract management) – wieloetapowy proces pracy nad umową od momentu jej stworzenia do podpisania przez wszystkich kontrahentów i otrzymania certyfikatu za pomocą jednego narzędzia online, takiego jak Pergamin. Nasz system pozwala firmom maksymalnie uprościć pracę z umowami w elastycznym modelu, bez długich i skomplikowanych wdrożeń, odciążając pracowników z manualnych czynności i ograniczając zużycie papieru do minimum. Patrz: Automatyzacja umów, Contract Lifecycle Management

« Wróć do słownika