Czy umowa podpisana online jest ważna i zgodna z prawem?

Obecnie, gdy tempo rozwoju biznesów nie powinno być hamowane przez czasochłonne, manualne działania, podpis online bardzo zyskuje na znaczeniu. Oszczędza czas i pieniądze, pozwala zrezygnować z drukowania umów i kontaktu z kurierem bądź pocztą. Czy podpisywanie umów online jest legalne? Czy przedsiębiorcy mogą korzystać z podpisów online w dowolny sposób? Poznaj warunki prawne, które otworzyły możliwości do szybszego i wygodniejszego działania Twojego biznesu.
Czy umowa podpisana online jest ważna i zgodna z prawem

Spis treści:

W biznesie liczy się tempo zawierania transakcji, dlatego przedsiębiorcy chętnie sięgają po rozwiązania przyspieszające ich codzienną pracę. Wśród nich znajduje się automatyzacja dokumentów, której jedną z funkcjonalności stanowi podpis online zamiast tradycyjnego, czyli własnoręcznego. Nowoczesny sposób podpisywania umów online jest stosowany na terenie Polski, całej Unii Europejskiej, a także w innych krajach (np. Stanach Zjednoczonych). Jego legalność wyznaczają przepisy prawa wprowadzone zarówno na gruncie europejskim, jak i krajowym. Poznaj ich najważniejsze postanowienia i korzystaj z podpisu online w swoim biznesie!

Forma dokumentowa czynności prawnych, czyli przepisy, dzięki którym nie musisz drukować umów i podpisywać ich własnoręcznie

Zaczniemy od rodzimego podwórka, gdzie w 2016 r. doszło do nowelizacji istotnych dla przedsiębiorców przepisów. Do kodeksu cywilnego wprowadzono formę dokumentową czynności prawnych, której dotyczy art. 77 (2). Zgodnie z nim możliwe jest dokonanie czynności prawnej na podstawie oświadczenia woli złożonego w postaci dokumentu. 

Poświęćmy chwilę formie dokumentowej, która umożliwia przedsiębiorcom podpisywanie umów online. Istotne dla takiego procesu kontraktowego są dwie kwestie:

 • ustalenie tożsamości podpisującej umowę online,
 • definicja dokumentu, którym może być każdy nośnik ułatwiający zapoznanie się z jego treścią.

Taki sposób podpisywania dokumentów wykorzystuje się do zawierania m.in.:

 • kontraktów między przedsiębiorcami,
 • umowy sprzedaży,
 • umowy o pracę,
 • umowy o dzieło,
 • umowy zlecenia
 • NDA.

Katalog powyższych możliwości jest znacznie większy. Pamiętaj jedynie, aby sprawdzić, czy przepisy w konkretnym przypadku nie nakazują zachowania szczególnej formy, np. notarialnej.

Podpisuj online umowy w Pergaminie. Załóż darmowe konto.

eIDAS – rozporządzenie, które umożliwia stosowanie podpisu online na skalę europejską

Również w 2016 r. weszły w życie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. eIDAS ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, a jego celem jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa dokonywanych transakcji, 
 • wzrost zaufania do obrotu elektronicznego.

Rozporządzenie eIDAS reguluje w głównej mierze kwestie dotyczące podpisu online, a w szczególności:

 • systemów identyfikacji elektronicznej – umożliwiających przedsiębiorcom ustalenie tożsamości osoby podpisującej dokument,
 • usług zaufania – w których wymienia się m.in. podpis elektroniczny.

Omawiany akt zwraca uwagę na jeden szczególny aspekt w zakresie standardowego podpisu elektronicznego. Zgodnie z eIDAS wywołuje on skutki prawne oraz jest dopuszczalny jako dowód w postępowaniu sądowym. Rozporządzenie wyróżnia ponadto jeszcze dwa rodzaje podpisu elektronicznego:

 • zaawansowany (AES) – przyporządkowany osobie podpisującej, która ma wyłączną nad nim kontrolę, ponadto umożliwiający ustalenie jej tożsamości, a także umożliwiający rozpoznanie w razie zmiany wprowadzanych danych w dokumencie,
 • kwalifikowany (QES) – którzy wykorzystuje nośnik z certyfikatem podpisu, np. w postaci fizycznej karty i czytnika lub nowoczesnych rozwiązań chmurowych.

Rozporządzenie eIDAS obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że wykorzystywanie narzędzi oraz systemów identyfikacji elektronicznej w jednym państwie członkowskim jest uznawane w innym, co ma spore znaczenie dla transgranicznego świadczenia usług i współpracy między przedsiębiorcami.

Podpis online w formie dokumentowej vs kwalifikowany – jakie są różnice?

Podsumowanie

Wykorzystywanie przez przedsiębiorców podpisu online jest całkowicie legalne. Kwestie cyfrowego procesu podpisywania umów online są regulowane przez kodeks cywilny na szczeblu krajowym oraz rozporządzenie eIDAS w przestrzeni europejskiej. Nie ma więc ryzyka, że sąd nie uzna autentyczności umowy podpisywanej online, gdyż taki dokument jest legalny, a przepisy dotyczące formy dokumentowej i formy elektronicznej nie pozostawiają pola do innych interpretacji. Tym samym przedsiębiorcy mogą szybciej i wygodniej zawierać kontrakty znaczące dla biznesu.

Umów się na bezpłatną konsultację
i opowiedz nam o swoich potrzebach swojej firmy.

Share this article

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Powiązane artykuły:

Pokolenie Z a cyfryzacja procesów HR-owych i biznesowych w miejscu pracy
Według Światowego Forum Ekonomicznego do 2025 roku przedstawiciele generacji Z będą stanowić ponad jedną...
Nowości w Pergaminie! Masowe zapraszanie do zespołu i kontrola poziomu uprawnień nowych członków
Wraz z dzisiejszą aktualizacją wprowadziliśmy do naszego systemu możliwość masowego zapraszania nowych...
Case study: Błyskawiczne aneksowanie umów z pakietem startowym „0” dla nowych pracowników 
Firma BPiON świadczy nowoczesne usługi w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego i księgowego w całej...

Masz pytania?