Umowa o pracę – co w niej zawrzeć? [WZÓR]

Umowa o pracę to podstawowa forma zatrudnienia. Zawarte w niej informacje stanowią podstawę do wywiązywania się przez pracownika ze swoich obowiązków. Które zapisy są najważniejsze? Z jakiego wzoru umowy o pracę skorzystać? Zapraszamy do naszej bazy wiedzy.
Umowa o pracę - co w niej zawrzeć?

Spis treści:

Pracodawca ma kilka możliwości zatrudnienia pracownika: umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło). Umowę o pracę można jednak nazwać podstawową. 

Powinna ona zawierać kilka ważnych informacji, regulowanych przez art. 29 Kodeksu pracy. Oprócz tych zasadniczych zapisów w umowie mogą znaleźć się w niej także inne, ale zawsze w pełni zgodne z Kodeksem pracy oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami. Dużym ułatwieniem w przypadku tworzenia umowy o pracę jest więc skorzystanie z przygotowanego już wzoru umowy.

Załóż darmowe konto i korzystaj z szablonów umów!

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Podpisana umowa o pracę reguluje stosunek pracy, jaki powstaje między pracodawcami a pracownikami. Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy powinny się w niej znaleźć następujące elementy:

 1. Strony umowy – szczegółowe dane na temat pracodawcy oraz pracownika.
 2. Rodzaj umowy – czy została ona zawarta na czas nieokreślony, określony lub okres próbny.
 3. Data zawarcia.
 4. Warunki pracy:
 • rodzaj wykonywanej pracy, 
 • miejsce jej wykonywania, 
 • wymiar czasu pracy, 
 • termin rozpoczęcia świadczenia obowiązku pracy.
 1. Warunki płacy  – wysokość wynagrodzenia wraz z jego składnikami.

Sprawdź, jak spółka Profitowi SA (grupa Aegon) realizuje podpisywanie umów z rozproszoną po całym kraju siecią agencyjną

Dodatkowe obowiązki pracodawcy

Kodeks pracy wskazuje również, że na samym zawarciu umowy o pracę nie kończą się nasze obowiązki w roli pracodawcy. Powinniśmy w ciągu 7 dni dostarczyć pracownikowi dodatkowe informacje. Bieg tego terminu rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy. 

W przekazanym pracownikowi dokumencie powinny znaleźć się dane na temat:

 • tygodniowej lub dobowej normie czasu pracy, jaka obowiązuje pracownika,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za wykonywaną pracę,
 • liczbie dni urlopu,
 • okresu wypowiedzenia umowy,
 • obejmowania pracownika lub nie (w przypadku bardzo małych firm) układzie zbiorowym pracy.

Ponadto jeśli nie mamy obowiązku przygotowywania regulaminu, musimy zawrzeć w powyższym dokumencie także informacje związane z:

 • pracą w porze nocnej,
 • miejscu, terminie oraz czasie wypłaty wynagrodzenia,
 • sposobem potwierdzania obecności w pracy,
 • sposobem usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

7 rzeczy, które musisz wiedzieć o umowie zlecenie [WZÓR]

Wzór umowy o pracę

Wszystkie wyżej wymienione elementy powinny znaleźć się w charakterystycznym wzorze umowy o pracę. Jak ułatwić sobie jego sporządzenie? Najszybszą drogą będzie skorzystanie z gotowego szablonu. Oferujemy taką funkcjonalność w Pergaminie – zadbaliśmy o to, żeby wypełnienie szablonu przebiegało bardzo intuicyjnie. Ogranicza się do wpisania danych stron oraz skorzystania z pól wyboru przy większości zapisów. Dzięki możliwości wyboru inteligentnych pól nie trzeba tracić czasu na formułowanie całych zapisów lub zastanawianie się nad ich poprawnością. 

Wzór umowy o pracę w Pergaminie zawiera wszystkie przewidziane w kodeksie pracy elementy. Znajdują się w nim również dodatkowe zapisy. Dotyczą one zakazu konkurencji (zarówno w trakcie pracy, jak i po jej ustaniu), a także obowiązku poufności. Jeśli nie chcemy skorzystać z któregokolwiek z nich, można go dezaktywować przyciskiem „suwaka”.

Uzupełniony wzór umowy o pracę możemy podpisać online z pracownikiem. O tym, jak to zrobić, dowiesz się z artykułu: Podpisanie umowy o pracę przez internet – jak to zrobić?

Podpis hybrydowy w Pergaminie

Chcąc jeszcze skuteczniej skrócić czas od ustaleń biznesowych do podpisu, w Pergaminie wprowadziliśmy rozwiązanie, jakim jest podpis hybrydowy. Jest on połączeniem podpisu kwalifikowanego i podpisu elektronicznego. Dzięki niemu możliwe jest zawarcie umowy w 100% online, bez konieczności drukowania i podpisywania dokumentu ręcznie. Rozwiązanie to jest zgodne z nową interpretacją przepisów prawa pracy

Jak wygląda proces zawarcia umowy o pracę za pomocą podpisu hybrydowego? Pracodawca podpisuje przygotowaną w Pergaminie umowę podpisem kwalifikowanym. Przyszły pracownik otrzymuje powiadomienie SMS-owe, o tym, że umowa jest gotowa i czeka na jego podpis. Gdy umowa zostanie podpisana zarówno przez pracodawcę i pracownika, obydwie strony zostaną o tym poinformowane otrzymując certyfikat podpisu.

Załóż darmowe konto i korzystaj z szablonów umów!

Podsumowanie

Jeśli jako pracodawcy chcemy zawrzeć umowę o pracę z nową osobą, musimy pamiętać o umieszczeniu w dokumencie zasadniczych elementów. Są one wymagane przez Kodeks pracy. Aby nie zapomnieć o którymś z nich, warto skorzystać ze wzoru umowy o pracę na czas nieokreślony, określony lub próbny. Dostępny w Pergaminie szablon zawiera wszystkie istotne i przewidziane prawem postanowienia, a poza tym umożliwia podpisanie dokumentu online, co przyspiesza i ułatwia zatrudnienie nowego pracownika.

Share this article

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Powiązane artykuły:

Pokolenie Z a cyfryzacja procesów HR-owych i biznesowych w miejscu pracy
Według Światowego Forum Ekonomicznego do 2025 roku przedstawiciele generacji Z będą stanowić ponad jedną...
Nowości w Pergaminie! Masowe zapraszanie do zespołu i kontrola poziomu uprawnień nowych członków
Wraz z dzisiejszą aktualizacją wprowadziliśmy do naszego systemu możliwość masowego zapraszania nowych...
Case study: Błyskawiczne aneksowanie umów z pakietem startowym „0” dla nowych pracowników 
Firma BPiON świadczy nowoczesne usługi w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego i księgowego w całej...

Masz pytania?