Delegowanie kierowców w transporcie drogowym – wszystko, co musisz wiedzieć o nowych przepisach w zakresie warunków zatrudnienia

Od 19 sierpnia 2023 roku wprowadzono przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Zmiana spowodowała zauważalnie zwiększone zapotrzebowanie na kwalifikowany podpis elektroniczny wśród firm logistycznych z zagranicy. Co warto wiedzieć o nowych przepisach i jak przygotować się do aktualnych wymogów dotyczących dokumentacji?

Spis treści:

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany zostały wprowadzone do ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym?
  • Dlaczego należy zgłosić delegowanie kierowcy z państwa trzeciego?
  • Jak zgłosić delegowanie kierowcy do Polski z pomocą Pergaminu?
  • Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca?
  • Jak kupić podpis Asseco SimplySign w Pergaminie?

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym — najistotniejsze zmiany

 

Wraz ze zmianami w polskim prawie została wprowadzona dyrektywa unijna 2020/1057. Dyrektywa ta, nazywana lex specialis, dotyczy delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Kierowcy z zagranicy wykonujący swoją pracę na terenie Polski dzięki wprowadzonym zmianom traktowani są jak pracownicy delegowani. Muszą mieć więc zapewnione warunki umowy zatrudnienia zgodne z polskimi przepisami, a co za tym idzie – odpowiednie wynagrodzenia. Warunki umów będą kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zgłoszenie delegowania kierowcy z państwa trzeciego

 

Od przedsiębiorców z zagranicy wymagane jest zgłoszenie delegowania swoich kierowców na terytorium Polski. Dlaczego to ważny krok? Stanowi ochronę przed mandatami ze strony Inspekcji Transportu Drogowego oraz zapewnia zgodność z prawem i bezpieczeństwo.

 

Przewoźnik pochodzący z państwa członkowskiego, który deleguje swojego kierowcę do pracy w Polsce w ramach umowy z polskim kontrahentem, może zgłosić delegację za pomocą interfejsu publicznego, połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI. Kierowca powinien mieć przy sobie kopię takiego zgłoszenia w postaci papierowej lub elektronicznej w razie kontroli drogowej.

 

Przewoźnicy z tzw. państwa trzeciego, czyli pochodzący spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, aby   delegować swoich kierowców na terytorium Polski, muszą spełnić kilka warunków. 

 

Jak zgłosić delegowanie kierowców z państwa trzeciego do Polski z pomocą Pergaminu?

 

Krok 1: Rejestracja Konta Przedsiębiorcy na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03153/. Konto w serwisie biznes.gov.pl umożliwia załatwianie spraw online.

 

Krok 2: Zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego u certyfikowanego dostawcy usług zaufania na terytorium Polski. W tym kroku warto skorzystać z elektronicznego podpisu kwalifikowanego Asseco SimplySign oferowanego przez Pergamin.

 

Krok 3: Potwierdzenie tożsamości po zakupie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w punkcie partnerskim. Krok ten zrealizujesz, kupując podpis kwalifikowany Asseco SimplySign w Pergaminie.

 

Krok 4: Zalogowanie na Koncie Przedsiębiorcy na portalu biznes.gov.pl za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

 

Krok 5: Uruchomienie e-usługi „Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski”.

 

Krok 6: Wypełnienie i podpisanie formularza, a następnie wysłanie go z ważnym elektronicznym podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Formularz w języku polskim można znaleźć pod linkiem: Zgłoszenie delegowania kierowcy z państwa trzeciego lub A declaration of posting of a driver to the territory of the Republic of Poland from a third country dla wersji anglojęzycznej.

 

Krok 7: Wysłanie podpisanego formularza online do Państwowej Inspekcji Pracy na adres https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1670

Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca?

Aby uniknąć niepotrzebnych kar finansowych i zachować zgodność z prawem, przewoźnik powinien zgłosić delegowanie kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania. Kierowca musi posiadać te dokumenty w pojeździe i okazywać podczas kontroli drogowej, na żądanie osób. Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca?

  1. Papierowe potwierdzenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego.
  2. Dowody potwierdzające wykonywane przewozy drogowe, w szczególności w postaci listów przewozowych, odpowiedniego zezwolenia wymaganego w międzynarodowym transporcie drogowym lub formularza jazdy, na podstawie którego jest wykonywany przewóz.
  3. Zapisy tachografu, wymagane zgodnie z umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.

Elektroniczny podpis kwalifikowany Asseco SimplySign w Pergaminie

Pergamin jako Punkt Partnerski Asseco oferuje możliwość zakupienia elektronicznego podpisu kwalifikowanego Asseco SimplySign. Co ważne, kupując podpis elektroniczny, możemy zweryfikować tożsamość użytkownika. Daje to możliwość niemal natychmiastowego przystąpienia do podpisywania dokumentów mobilnym podpisem kwalifikowanym. Posiadając podpis kwalifikowany Asseco SimplySign, można podpisać wszystkie dokumenty wymagające zachowania formy pisemnej. Aby zamówić podpis kwalifikowany Asseco SimplySign za pośrednictwem Pergaminu, napisz do nas na [email protected] ✉ albo umów się na konsultacjęJesteśmy w stanie zintegrować się z Twoimi systemami firmowymi i obsłużyć pełen cykl życia dokumentów od draftu do podpisu, aby przyspieszyć dziesięciokrotnie pracę z formalnościami.

Pergamin dla branży logistycznej

Pergamin przyspiesza obsługę contract managementu między innymi firmom z branży logistycznej. 

Do naszych klientów należy Volvo Financial Services. Dzięki Pergaminowi dział sprzedaży VFS-u może skupić się na tym, co najważniejsze – pozyskiwaniu nowych klientów. Obsługa prawna odbywa się automatycznie w sposób w pełni zgodny z przepisami. 

W rezultacie bardzo skomplikowana umowa dotycząca floty samochodów ciężarowych z dziesiątkami załączników i wieloma iteracjami między stronami może zostać podpisana w trakcie zaledwie jednego tygodnia roboczego. Przed Pergaminem sfinalizowanie umowy zajmowało ponad 2 miesiące.

Podsumowanie

Kontrola warunków zatrudnienia kierowców delegowanych do Polski należy do nowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Wymiana informacji pomiędzy PIP-em a Inspekcją Transportu Drogowego odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) w module „Transport”. Przewoźnicy delegujących swoich pracowników na teren Polski muszą dostosować się do nowych przepisów. Za naruszenie prawa grozi kara od 500 do 7000 zł.

Share this article

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Powiązane artykuły:

Pokolenie Z a cyfryzacja procesów HR-owych i biznesowych w miejscu pracy
Według Światowego Forum Ekonomicznego do 2025 roku przedstawiciele generacji Z będą stanowić ponad jedną...
Nowości w Pergaminie! Masowe zapraszanie do zespołu i kontrola poziomu uprawnień nowych członków
Wraz z dzisiejszą aktualizacją wprowadziliśmy do naszego systemu możliwość masowego zapraszania nowych...
Case study: Błyskawiczne aneksowanie umów z pakietem startowym „0” dla nowych pracowników 
Firma BPiON świadczy nowoczesne usługi w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego i księgowego w całej...

Masz pytania?